Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Καρκίνος του Οισοφάγου: Οδηγός για ασθενείς

Καρκίνος του οισοφάγου: Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund, ώστε να βοηθήσει τους ίδιους και τους συγγενείς τους να κατανοήσουν καλύτερα την φύση του καρκίνου του οισοφάγου. Έτσι θα μπορέσουν να εκτιμήσουν τις βέλτιστες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές ανάλογα με τον υπότυπο του καρκίνου του οισοφάγου. Συνιστούμε στους ασθενείς να συμβουλεύονται το γιατρό τους για το ποιες εξετάσεις και είδη θεραπείας χρειάζονται για το δικό τους τύπο και στάδιο νόσου.

Οι ιατρικές πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτό το έντυπο βασίζονται στις οδηγίες κλινικής πρακτικής της ESMO* για την αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου. Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΕSMO και αναπαράχθηκε με την άδειά της. Συντάχθηκε από γιατρό και επιθεωρήθηκε από δύο ογκολόγους της ESMO συμπεριλαμβανομένου και του επικεφαλής συντάκτη των οδηγιών κλινικής πρακτικής για επαγγελματίες. Έχει επίσης επιθεωρηθεί από αντιπροσώπους των ασθενών του τμήματος ασθενών με καρκίνο της ESMO.

*ESMO (Ευρωπαϊκή Εταιρία Ιατρικής Ογκολογίας)

Καρκίνος του οισοφάγου: Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Στην Ευρώπη, περίπου 5 με 10 στους 1000 άντρες και 1 στις 1000 γυναίκες θα αναπτύξουν καρκίνο του οισοφάγου κάποια στιγμή της ζωής τους. Το 2008, περίπου 35.000 άντρες και 10.000 γυναίκες ανέπτυξαν καρκίνο του οισοφάγου στην Ευρώπη. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι πιο συχνός στην Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και λιγότερο συχνός στην Ελλάδα. Τα πλακώδη καρκινώματα επικρατούν στην Ασία, ενώ τα αδενοκαρκινώματα επικρατούν και εμφανίζουν μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης στις δυτικές χώρες.

Η συχνότερη ηλικία εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου είναι στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Οι δύο κύριοι ιστολογικοί τύποι είναι το αδενοκαρκίνωμα και το πλακώδες καρκίνωμα. Οι διαφορές στη γεωγραφική κατανομή αυτών των δύο τύπων, οφείλονται σε διαφορές στους παράγοντες που συνδέονται με την ανάπτυξή τους. Τα πλακώδη καρκινώματα σχετίζονται κυρίως με τη λήψη αλκοόλ και με το κάπνισμα. Τα αδενοκαρκινώματα με την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση που συνδέεται περισσότερο με την παχυσαρκία. Αυτό επίσης εξηγεί και την ραγδαία αύξηση των αδενοκαρκινωμάτων στις δυτικές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό Anticancer Fund: www.anticancerfund.org

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία European Society for Medical Oncology: www.esmo.org