Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Έναρξη Προληπτικού Ελέγχου για Καρκίνο Παχέος Εντέρου στα 45

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της American Cancer Society (ACS) συνιστούν ότι η έναρξη προληπτικού ελέγχου για καρκίνο παχέος εντέρου πρέπει να ξεκινάει σε νεαρότερη ηλικία απ’ ότι πρόσφατα συνέβαινε.

Για άτομα μέσου κινδύνου, ο προληπτικός έλεγχος είναι προτιμότερο να ξεκινάει στην ηλικία των 45 παρά στα 50. Τα πρόσφατα δεδομένα και οι μελέτες δείχνουν αύξηση στην εμφάνιση καρκίνου παχέος εντέρου σε νεαρότερους πληθυσμούς.

Η σύσταση για έναρξη προληπτικού ελέγχου για καρκίνο παχέος εντέρου στα 45 είναι πιστοποιημένη. Ήταν η μόνη αλλαγή που έγινε στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της ACS. Η νέα οδηγία δεν δίνει προτεραιότητα σε κάποια από τις  μεθόδους προληπτικού ελέγχου που είναι διαθέσιμες. Προτείνει όμως τακτικό έλεγχο είτε με υψηλής-ευαισθησίας τεστ κοπράνων, ή με δομική (οπτική) εξέταση όπως είναι η κολονοσκόπηση. Αυτό εξαρτάται από την προτίμηση του ασθενούς και τη διαθεσιμότητα της κάθε εξέτασης.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου παχέος εντέρου έχουν εκδοθεί από αρκετούς ιατρικούς οργανισμούς ή εταιρείες. Όλες συνιστούν προληπτικό έλεγχο ρουτίνας για ανίχνευση καρκίνου παχέος εντέρου και αδενοματωδών πολυπόδων σε ασυμπτωματικούς ενήλικες στην ηλικία των 50. Όμως διαφέρουν όσον αφορά τη συχνότητα του ελέγχου, την ηλικία στην οποία σταματά η παρακολούθηση, καθώς και στην προτιμώμενη μέθοδο. Οι συστάσεις επίσης διαφέρουν σε άτομα υψηλού κινδύνου, σχετικά με την ηλικία κατά την οποία γίνεται η έναρξη προληπτικού ελέγχου για καρκίνο παχέος εντέρου, όπως και με τη συχνότητα και τη μέθοδο ελέγχου.

Έναρξη Προληπτικού Ελέγχου για Καρκίνο Παχέος Εντέρου – Αυξημένα ποσοστά σε νεαρότερους πληθυσμούς

Παρόλο που η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου παχέος εντέρου έχει σταθερά μειωθεί σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 55, υπήρξε μια αύξηση 51% σε άτομα νεώτερα των 50 από το 1994. Τα ποσοστά θνητότητας σε αυτόν τον πληθυσμό άρχισαν πρόσφατα να αυξάνονται. Αυτό δείχνει ότι η ανοδική πορεία στα ποσοστά εμφάνισης δεν οφείλεται αποκλειστικά στην αυξημένη χρήση της κολονοσκόπησης.

Η ACS σημειώνει ότι παρόλο που τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου παχέος εντέρου είναι χαμηλότερα για άτομα ηλικίας 45 έως 49 ετών σε σύγκριση με εκείνα ηλικίας 50 έως 54, τα υψηλότερα ποσοστά στο δεύτερο group είναι μερικώς επηρεασμένα από το γεγονός ότι ο έλεγχος ξεκινάει από την ηλικία των 50. Ενήλικες στην ηλικία των 40 είναι πολύ λιγότερο πιθανό να εξεταστούν απ’ ότι οι μεγαλύτεροι ασθενείς.  Ο πραγματικός κίνδυνος σε αυτόν τον πληθυσμό είναι πιο κοντά σε εκείνον που παρατηρείται σε ηλικίες 50 έως 54.

Για την τρέχουσα ανανέωση των οδηγιών, χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατες μελέτες που υπολόγισαν την τάση αύξησης της εμφάνισης καρκίνου  σε νεώτερους ενήλικες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πολλαπλές στρατηγικές προληπτικού ελέγχου που ξεκινούν από την ηλικία των 45, συμπεριλαμβανομένης της κολονοσκόπησης, σε ένα συμβατικό μεσοδιάστημα 10 ετών μεταξύ των ελέγχων, έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο όφελος παρά κινδύνους, με κέρδος στο προσδόκιμο επιβίωσης, συγκρινόμενο με την έναρξη ελέγχου στην ηλικία των 50.

Πηγή: Medscape