Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Ρομποτική vs Λαπαροσκοπικής Γαστρεκτομής για Καρκίνο Στομάχου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική διαμάχη σχετικά με τα πιθανά οφέλη της χρήσης της ρομποτικής πλατφόρμας στη χειρουργική. Το ίδιο ισχύει και για την αντιμετώπιση του καρκίνου στομάχου. Πολλές σοβαρές και αξιόπιστες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν αποτύχει να αναδείξουν κάποιο κλινικό όφελος σε σχέση με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Στο πλαίσιο αυτό και η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι η χρήση της ρομποτικής πλατφόρμας δεν προσφέρει κανένα όφελος στον ασθενή, όσον αφορά τις περιεγχειρητικές επιλοκές, τη διεγχειρητική απώλεια αίματος, την ασφάλεια και το χρόνο νοσηλείας. Αντίθετα αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης καθώς και το κόστος αυτής.

Multicenter Prospective Comparative Study of Robotic Versus Laparoscopic Gastrectomy for Gastric Adenocarcinoma.

Kim, Hyoung-Il MD; Han, Sang-Uk MD; Yang, Han-Kwang MD; Kim, Young-Woo MD; Lee, Hyuk-Joon MD; Ryu, Keun Won MD; Park, Joong-Min MD; An, Ji Yeong MD; Kim, Min-Chan MD; Park, Sungsoo MD; Song, Kyo Young MD; Oh, Sung Jin MD; Kong, Seong-Ho MD; Suh, Byoung Jo MD; Yang, Dae Hyun MD; Ha, Tae Kyung MD; Kim, Youn Nam PhD; Hyung, Woo Jin MD, PhD

Abstract

Objectives: To compare short-term surgical outcomes including financial cost of robotic and laparoscopic gastrectomy.

Background: Despite a lack of supporting evidence, robotic surgery has been increasingly adopted as a minimally invasive modality for the treatment of gastric cancer because of its assumed technical superiority over conventional laparoscopy.

Methods: A prospective, multicenter comparative study was conducted. Patients were matched according to the surgeon, extent of gastric resection, and sex. The primary endpoint was morbidity and mortality. Outcomes were analyzed on an intention-to-treat and per-protocol basis.

Results: A total of 434 patients were enrolled for treatment with either robotic (n = 223) or laparoscopic (n = 211) gastrectomy for intention-to-treat analysis, and a total of 370 patients (n = 185 per treatment) were compared in per-protocol analysis. Results were similar between both analyses. In per-protocol analysis, both groups showed similar overall complication rates (robotic = 11.9% vs laparoscopic = 10.3%) and major complication rates (robotic = 1.1% vs laparoscopic = 1.1%) with no operative mortality in either group. Patients treated with robotic surgery showed significantly longer operative time (robotic = 221 minutes vs laparoscopic = 178 minutes; P < 0.001) and significantly higher total costs (robotic = US$13,432 vs laparoscopic = US$8090; P < 0.001), compared with those who underwent laparoscopic gastrectomy. No significant differences between groups were noted in estimated blood loss, rates of open conversion, diet build-up, or length of hospital stay.

Conclusions: The use of robotic systems is assumed to provide a technically superior operative environment for minimally invasive surgery. However, our analysis of perioperative surgical outcomes indicated that robotic gastrectomy is not superior to laparoscopic gastrectomy. Clinical trials identification: NCT01309256.

Copyright (C) 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

Πηγή: Annals of Surgery