Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση – Επιπλοκές της Θολοπλαστικής Στομάχου

Περίληψη: Ακόμη και οι πιο εξειδικευμένοι χειρουργοί συναντούν επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση κατά της παλινδρόμησης. Ευτυχώς, η θνησιμότητα είναι πολύ χαμηλή (<1%) με τη λαπαροσκοπική επέμβαση, η άμεση μετεγχειρητική νοσηρότητα είναι ασυνήθης (5%-20%) και η μετατροπή σε ανοιχτή επέμβαση είναι <2,5%. Οι συνήθεις όψιμες μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν το σύνδρομο φουσκώματος ή/και αερίων (έως 85%), δυσφαγία (10%-50%), διάρροια (18%-33%) και υποτροπιάζουσες καούρες (10%-62%). Οι περισσότερες από αυτές τις επιπλοκές βελτιώνονται κατά τη διάρκεια 3-6 μηνών μετά την επέμβαση. Οι διατροφικές τροποποιήσεις, οι φαρμακολογικές θεραπείες και η διαστολή του οισοφάγου μπορεί να είναι χρήσιμες. Οι αποτυχίες μετά από χειρουργική επέμβαση κατά της παλινδρόμησης εμφανίζονται συνήθως μέσα στα πρώτα 2 χρόνια μετά την αρχική επέμβαση. Περιλαμβάνουν τα εξής: 1) πολύ σφιχτή θολοπλαστική, 2) διάσπαση της συρραφής του διαφράγματος, το οποίο περιλαμβάνει τη μετανάστευση της θολοπλαστικής στον θώρακα και την παραοισοφαγική κήλη, 3) ολίσθηση ή πλήρης λύση της θολοπλαστικής. Τα ποσοστά επανεπέμβασης κυμαίνονται από 0%-15% και θα πρέπει να γίνονται από έμπειρους χειρουργούς.

Joel E. Richter
Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11(5):465-471.

Copyright © 2013 AGA Institute. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

PubMed Link