Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Νέες Κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο οισοφάγου

Η Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος (STS) κυκλοφόρησε ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής για να βοηθήσει στη διάγνωση και τη θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του οισοφάγου.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος για τη διάγνωση και σταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο οισοφάγου.

Μία από τις βασικές συστάσεις είναι ότι η ενδοσκόπηση με βιοψία είναι η διαγνωστική εξέταση εκλογής για τον καρκίνο του οισοφάγου. Μια άλλη βασική σύσταση είναι ότι η σταδιοποίηση θα πρέπει να γίνεται με υπολογιστική τομογραφία (CT) και με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)/CT. Οι συγγραφείς συνιστούν επίσης τη χρήση ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση για τον προσδιορισμό της τοπικής έκτασης της νόσου.

The Annals of Thoracic Surgery, Vol 96, Issue 1 , Pages 346-356, July 2013

Thomas K. Varghese Jr., MD, MS, Wayne L. Hofstetter, MD, Nabil P. Rizk, MD, Donald E. Low, MD, Gail E. Darling, MD, Thomas J. Watson, MD, John D. Mitchell, MD, Mark J. Krasna, MD

Περίληψη 

Διάγνωση του καρκίνου οισοφάγου 
Η ευέλικτη ενδοσκόπηση με βιοψία είναι η κύρια μέθοδος για τη διάγνωση του καρκινώματος του οισοφάγου (Class I recommendation: level of evidence B)

Σταδιοποίηση του καρκίνου οισοφάγου
1. Για τον καρκίνο οισοφάγου σε πρώιμο στάδιο, η αξονική τομογραφία θώρακα και κοιλίας είναι μια προαιρετική εξέταση για σταδιοποίηση. (Class I recommendation: level of evidence B)
2. Για τον εντοπισμένο καρκίνο οισοφάγου, η αξονική τομογραφία θώρακα και κοιλίας είναι μια συνιστώμενη εξέταση για σταδιοποίηση. (Class I recommendation: level of evidence B)
3. Για τον καρκίνο οισοφάγου σε πρώιμο στάδιο, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET CT) είναι μια προαιρετική εξέταση για σταδιοποίηση.(Class IIB recommendation: level of evidence B)
4. Για τον εντοπισμένο καρκίνο οισοφάγου, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET CT) είναι μια συνιστώμενη εξέταση για σταδιοποίηση. (Class I recommendation: level of evidence B)
5. Σε περίπτωση απουσίας μεταστατικής νόσου, συνιστάται ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα για τη βελτίωση της ακρίβειας της κλινικής σταδιοποίησης. (Class IIA recommendation: level of evidence B)
6. Η ενδοσκοπική εκτομή του βλεννογόνου θα πρέπει να θεωρείται ως εργαλείο διάγνωσης/σταδιοποίησης για μικρούς, διακριτούς όζους ή περιοχές δυσπλασίας όταν η νόσος εμφανίζεται περιορισμένη στον βλεννογόνο ή τον υποβλεννογόνιο, όπως αξιολογείται με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. (Class IIA recommendation: level of evidence B)
7. Για τοπικά προχωρημένο (T3/T4) αδενοκαρκίνωμα της γαστροοισοφαγικής συμβολής που διηθεί την καρδιακή μοίρα του στομάχου, ή γαστροοισοφαγικούς όγκους τύπου III Siewart, συνιστάται η λαπαροσκόπηση για τη βελτίωση της ακρίβειας της σταδιοποίησης. (Class IIB recommendation: level of evidence C)

The Annals of Thoracic Surgery