Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαφραγματοκήλης

Οι οδηγίες για την αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης είναι μια σειρά από συστηματικά αναπτυγμένες προτάσεις για να βοηθήσουν τις αποφάσεις τόσο των γιατρών όσο και των ασθενών σχετικά με την κατάλληλη χρήση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στη διαφραγματοκήλη. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες διαφραγματοκήλης είναι προϊόν συστηματικής ανασκόπησης της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας. Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων επισημαίνονται και ζητείται η γνώμη εμπειρογνωμόνων όπου λείπουν τα στοιχεία.

Geoffrey P Kohn MBBS(Hons) MSurg FRACS, Raymond R Price MD FACS, Steven R Demeester MD FACS, Joerg Zehetner MD, Oliver J Muensterer MD, Ziad T Awad MD FACS, Sumeet K Mittal MD FACS, William S Richardson MD FACS, Dimitrios Stefanidis MD PhD FACS, Robert D Fanelli MD FACS and the SAGES Guidelines Committee

Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαφραγματοκήλης (πλήρες κείμενο) 
PDF download

Πηγή: sages.org