Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Αντιμετώπιση Καρκίνου Στομάχου: Κατευθυντήριες Οδηγίες

Πρόκειται για την τελευταία έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου από την Ιαπωνική Ενωση Καρκίνου Στομάχου. (JGCA – Japanese Gastric Cancer Association). Είναι οι  οδηγίες που βγαίνουν στη χώρα με τη μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνου στομάχου. Βασίζονται σε μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες και τεκμηριώνουν το σωστό τρόπο για τη διάγνωση και αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου.

Japanese gastric cancer treatment guidelines 2018 (5th edition)

Gastric Cancer. 2021; 24(1): 1–21.

Japanese Gastric Cancer Association

Η πιο πρόσφατη έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου της JGCA, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχει ως θεμέλιο λίθο και επικεντρώνεται στη σωστή- ριζική χειρουργική θεραπεία. Αναφέρουμε παρακάτω τα κυριότερα σημεία:

  • Η γαστρεκτομή συνοδευόμενη από τον ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση σε όλα τα στάδια εξαιρέσιμου καρκίνου στομάχου.
  • Οι ενδοσκοπικές τεχνικές έχουν ρόλο στα πολύ πρώιμα στάδια.
  • Η λαπαροσκοπική γαστρεκτομή έχει ρόλο στον αρχόμενο γαστρικό καρκίνο σαν εναλλακτική επιλογή. Αναμένεται η ολοκλήρωση μεγάλων μελετών που θα επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητά της και σε πιο προχωρημένα στάδια.
  • Ο ρόλος της χημειοθεραπείας είναι σημαντικός συμπληρωματικά (adjuvant) ενός θεραπευτικού χειρουργείου ή σε περιπτώσεις υποτροπής- μεταστάσεων.
  • Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία (neo-adjuvant) δεν αναφέρονται σαν επαρκώς αποδεδειγμένες θεραπευτικές επιλογές και δεν προτείνονται σε κανένα στάδιο εξαιρέσιμου καρκίνου.

Η σωστή εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών, η εμπειρία στη χειρουργική του στομάχου καθώς και η πρώιμη διάγνωση από τους Ιάπωνες έχουν ως αποτέλεσμα πολλαπλάσια ποσοστά επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο στομάχου, τόσο συνολικά, όσο και κατά στάδιο, σε σχέση με το δυτικό κόσμο.

Οι παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου διαφέρουν πολύ από τις αντίστοιχες Αμερικάνικες (NCCN- National Comprehensive Cancer Network) και Ευρωπαϊκές (ESMO- European Society for Medical Oncology). Παρόλαυτά στις τελευταίες εκδόσεις οδηγιών, οι ανωτέρω Ογκολογικές Εταρείες αρχίζουν να δέχονται τη ριζική χειρουργική σαν θεραπευτική επιλογή που αυξάνει την επιβίωση των ασθενών.

Αντιμετώπιση Καρκίνου Στομάχου: Θεραπευτικός Αλγόριθμος

Θεραπευτικός Αλγόριθμος για Καρκίνο Στομάχου

Πηγή: ncbi.nlm.nih.gov