Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Καρκίνος Παχέος Εντέρου σε Ηλικιωμένους

Επέμβαση Λαπαροσκοπικής Κολεκτομής σε Ασθενείς Μεγαλύτερης Ηλικίας

Η Επέμβαση Λαπαροσκοπικής Κολεκτομής για καρκίνο παχέος εντέρου βελτιώνει τις πιθανότητες για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας να πάρουν εξιτήριο για το σπίτι, παρά για μια κλινική αποκατάστασης, δείχνει μια πρόσφατη μελέτη. Οι ιατροί που πραγματοποίησαν τη μελέτη έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές προτιμήσεις των ασθενών μετά από σχετική ενημέρωση που τους έγινε. Οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας θεωρούν πολύ σημαντική τη δική τους ανεξαρτησία και αυτο-εξυπηρέτηση, καθώς και την ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο. Τους δόθηκαν λοιπόν αυτές οι πληροφορίες , έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τη σωστή απόφαση, σύμφωνα με τη δική τους περίπτωση και τις αξίες τους.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στο American College of Surgeons 2013 Annual Clinical Congress, σε poster που έλαβε ειδικό έπαινο.

Η ομάδα ιατρών ανέλυσε δεδομένα από το National Inpatient Survey database σχετικά με ασθενείς 70 ετών και άνω, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε κολεκτομή λόγω καρκίνου. Από τους 9416 ασθενείς που μελετήθηκαν, οι 5704 υποβλήθηκαν σε ανοιχτό χειρουργείο, ενώ οι 3712 σε επέμβαση λαπαροσκοπική κολεκτομής.

Δεν υπήρχε διαφορά στην ηλικία ή στο φύλο ανάμεσα στο 2 groups. Παρόλαυτά, η επέμβαση λαπαροσκοπικής κολεκτομής πραγματοποιήθηκε πιο συχνά σε μεγάλα, αστικά, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, και αυτοί οι ασθενείς είχαν σημαντικά λιγότερες συννοσηρότητες, είχαν συχνότερα εντοπισμένη νόσο, ήταν συχνότερα λευκοί, και είχαν υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα (P < 0.001 για όλα).

Από το 17% των ασθενών που συνέχισαν τη νοσηλεία σε κλινική αποκατάστασης, σημαντικά λιγότεροι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επέμβαση λαπαροσκοπικής κολεκτομής απ’ ότι σε ανοιχτό χειρουργείο (12.5% vs 20.0%; P < .0001).

Επέμβαση Λαπαροσκοπικής Κολεκτομής & Συνέχιση Νοσηλείας σε Κλινική Αποκατάστασης

Οι μη προσαρμοσμένες πιθανότητες για συνέχιση νοσηλείας σε κλινική αποκατάστασης μετά από επέμβαση λαπαροσκοπικής κολεκτομής, συγκριτικά με την ανοιχτή εκτομή ήταν 0.57 (95% confidence interval [CI], 0.51 – 0.64). Μετά την προσαρμογή για βασικές διαφορές, ο λόγος των πιθανοτήτων παρέμεινε σημαντικός, στο 0.61 (95% CI, 0.54 – 0.70).

Έτσι λοιπόν οι πιθανότητες για συνέχιση νοσηλείας ήταν 43% χαμηλότερες με τη λαπαροσκοπική παρά με την ανοιχτή επέμβαση. Μετά την προσαρμογή, ήταν 39% χαμηλότερες, τόνισαν οι ερευνητές.

Παλαιότερες μελέτες που συνέκριναν τις 2 τεχνικές κατέδειξαν λιγότερη απώλεια αίματος, βραχύτερη νοσηλεία, και αντίστοιχα ογκολογικά αποτελέσματα με τη λαπαροσκοπική προσέγγιση.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική θα πρέπει να προτιμάται ειδικά σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική επιτρέπει ταχύτερη και πληρέστερη ανάρρωση, σχολίασαν οι ερευνητές.

Σκέψεις & Συμπεράσματα

Ο Dr. Fichera επισήμανε ότι αυτή η μελέτη δανείστηκε στοιχεία από παλαιότερες μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί σε πληθυσμούς μεγαλύτερης ηλικίας. Ειδικά σε μία από αυτές τις μελέτες που έγινε πριν 13 χρόνια, με 84 ηλικιωμένους ασθενείς, η υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική κολεκτομή χαρακτηρίστηκε ως ασφαλής και ωφέλιμη, σε σύγκριση με την ανοιχτή κολεκτομή, με διατήρηση της μετεγχειρητικής “ανεξαρτησίας” των ασθενών (Dis Colon Rectum. 2000;43:326-332).

Θεωρητικά, όσο λιγότερο επεμβατική είναι μια χειρουργική πράξη, τόσο λιγότερο θα επηρέαζε τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και θα επέτρεπε ταχύτερη ανάρρωση, πρόσθεσε ο Dr. Liu. Δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε με σιγουριά να πούμε τι απ’όλα προκαλεί τα βελτιωμένα αποτελέσματα. Σίγουρα εξαρτάται και από το είδος του χειρουργείου, αλλά και από το αποτέλεσμα που περιμένουμε.

Το επόμενο βήμα είναι να διερευνήσουμε τις αιτίες για αυτή τη διαφορά στη συνέχιση νοσηλείας σε κλινική αποκατάστασης. Αυτή η μελέτη δείχνει μια πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και της χαμηλότερης ανάγκης για συνέχιση της νοσηλείας. Παρόλαυτά, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να μελετήσουμε τους μηχανισμούς αυτής της συσχέτισης.

American College of Surgeons (ACS) 2013 Annual Clinical Congress. Presented October 7, 2013.

Medscape Medical News from the: American College of Surgeons (ACS) 2013 Annual Clinical Congress

Πηγή:  Medscape