Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Προεγχειρητική ή Συμπληρωματική Χημειοθεραπεία για καρκίνο οισοφάγου

Αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση προεγχειρητικής ή συμπληρωματικής χημειοθεραπείας για ασθενείς με εξαιρέσιμο καρκίνο του οισοφάγου πρέπει να απαντηθούν. Το βέλτιστο σχήμα χημειοθεραπείας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί για αυτούς τους ασθενείς, αν και οι νεότερες θεραπείες δείχνουν πολλά υποσχόμενες.

Προεγχειρητική ή Συμπληρωματική Χημειοθεραπεία για καρκίνο οισοφάγου. Υπάρχει θεραπεία εκλογής;

Khaldoun Almhanna, MD, MPH, Ravi Shridhar, MD, PhD, Kenneth L. Meredith, MD, FACSDisclosures
Cancer Control. 2013;20(2):89-96. 

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι μια επιθετική και θανατηφόρα ασθένεια με αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης παγκοσμίως. Παρά τις αλλαγές στη θεραπευτική προσέγγιση τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ακόμη και μετά την πλήρη εκτομή του, οι περισσότεροι ασθενείς τελικά θα υποτροπιάσουν και θα πεθάνουν ως αποτέλεσμα της ασθένειάς τους. Αρκετές κλινικές μελέτες αξιολόγησαν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του οισοφάγου. Ωστόσο, λόγω των αλλαγών στην επιδημιολογία της νόσου, η εφαρμογή αυτών των δοκιμών στην κλινική πρακτική έχει καταστεί ένα δύσκολο έργο.

Μέθοδοι: Αναζητήσαμε περιλήψεις του Medline και των συνεδρίων για τυχαιοποιημένες μελέτες που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Περιορίσαμε την αναζήτησή μας σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν στα αγγλικά.

Αποτελέσματα: Η προεγχειρητική χήμειο-ακτινοθεραπεία που ακολουθείται από χειρουργική εκτομή είναι μια αποδεκτή θεραπεία εκλογής στις Ηνωμένες Πολιτείες για ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του οισοφάγου. Η οισοφαγεκτομή παραμένει βασικό κομμάτι της θεραπείας και μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, ειδικά όταν εκτελείται σε εξειδικευμένα κέντρα. Ο ρόλος της επικουρικής- συμπληρωματικής χημειοθεραπείας μετά τη χειρουργική εκτομή σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία και ακτινοβολία παραμένει ασαφής.

Συμπεράσματα: Πρέπει να απαντηθούν αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση προεγχειρητικής ή συμπληρωματικής χημειοθεραπείας για ασθενείς με εξαιρέσιμο καρκίνο του οισοφάγου. Το βέλτιστο σχήμα χημειοθεραπείας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί για αυτούς τους ασθενείς, αν και οι νεότερες θεραπείες δείχνουν πολλά υποσχόμενες.

PubMed Link