Καλέστε μας σήμερα: 6944 530 504

Μακροχρόνια Χρήση Αναστολέων Αντλίας Πρωτονίων (PPI) – Κίνδυνοι & Παγίδες

Πρόκειται για μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) και τις παρενέργειές τους. Πραγματοποιήθηκε μια αναζήτηση στο PubMed (1966 έως Φεβρουάριο 2013) για μελέτες στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί PPI: ομεπραζόλη, εσομεπραζόλη, παντοπραζόλη, λανσοπραζόλη, δεξλανσοπραζόλη, ραμπεπραζόλη, πνευμονία, Clostridium difficile, οστεοπόρωση, κίνδυνος καταγμάτων, θρομβοκυτοπενία, ραβδομυόλυση, αναιμία, έλλειψη σιδήρου, υπομαγνησιαιμία, βιταμίνη B12 και νεφρίτιδα. Ο κίνδυνος της πνευμονίας αυξήθηκε 27–39% στη βραχεία χρήση PPIs σε 3 μέτα-αναλύσεις. Οι λοιμώξεις από C. difficile σχετίστηκαν επίσης με τη χρήση των PPIs (odds ratio: 2.15; 95% CI: 1.81–2.55; p < 0.00001). Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενο. Το FDA εξέδωσε πρόσφατα μια προειδοποίηση σχετικά με την επιδεινωμένη απορρόφηση μαγνησίου και τα κατάγματα που σχετίζονται με τη μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων PPI. Η θρομβοκυτοπενία, η έλλειψη σιδήρου και βιταμίνης B12, η ραβδομυόλυση και η οξεία διάμεση νεφρίτιδα έχουν επίσης αναφερθεί ως παρενέργειες χρήσης των PPIs. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι τα PPIs σχετίζονται με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και να καθοδηγούν ανάλογα τους ασθενείς με γαστρίτιδα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κλπ.

Sheila M Wilhelm, Ryan G Rjater, Pramodini B Kale-PradhanDisclosures
Expert Rev Clin Pharmacol. 2013;6(4):443-451.

Πηγή: Medscape